Intresseanmälan

Intresseanmälan

Stora Eks Egendom

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Det är först under 1700-talet som anläggningen färdigställs. Här kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd. Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer som brukar 1 260 hektar åkermark.

Den sammanlagda egendomen omfattar totalt drygt 2400 hektar mark.

Boterstenas magasin

Fastigheter på Stora Ek

På Stora Ek finns fyra gårdscentrum, Stora Ek, Boterstena, Brotorp och Sörgården. Inom arealen på dessa gårdar finns ett tjugotal hyresfastigheter som mangårdsbyggnader, hus, torp och ekonomibyggnader.

Torbjörn Nordberg

Gårdsförman