Jakt

Säljjakter

På Stora Ek med tillhörande gårdar ordnas jakter. Ansvarig för denna verksamhet är Stora Eks Jaktledare, Jonas Johansson.

I dagsläget är det i huvudsak bockjakt (rådjur) som ordnas. Rådjursbeståndet på Stora Ek med tillhörande fastigheter är ett av Skaraborgs finaste.

Jaktstugan Lyckan

Bild inifrån Jaktstugan

Jaktlag

När det gäller viltförvaltningen på Stora Ek med tillhörande ägor, sköts den av jaktledare Jonas Johansson och ett jaktlag på sex personer.

Allt från älg och annat storvilt till småvilt jagas. Jakten bedrivs på cirka 1000 hektar mark på den östra sidan av väg 26. Marken är i huvudsak åker med insprängda dungar.

Rådjursjakten sker i huvudsak på den västra sidan av väg 26 nedanför slottet mot Boterstena och Tidavad på cirka 1000 hektar.

Älgjakten 2015

Bäverjakt

På Stora Ek finns det gott om bäver. Generellt är det viktigt att hålla nere bäverstammen i ett område för att påverkan på Skogsbruk och Jordbruk inte ska bli för stor. Stora Ek är inte något undantag.

På Stora Ek finns risk att bävrar bygger bo i den vall som finns runt delar av åkerarealen. Det riskerar att underminera vallen som då kan spricka om vattenflödena blir höga.

Den som vill hyra in sig för bäverjakt kan kontakta jaktansvarig på Stora Ek.

Slaktbod

På en stor gård som Stora Ek med stora arealer är jakten en naturlig del. Här finns givetvis goda möjligheter att ta hand om viltet efter jakten.

Gårdshus med slaktbod och lägenhet vid kyrkan

Slaktboden invändigt

Kontaktpersoner

Jonas Johansson

Jaktledare

0705-92 74 66

Upptäck Stora Ek

HISTORIA

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Anläggningen färdigställs under 1700-talet.

SKOG

Stora Ek har ett stort skogsbestånd med mestadels granskog, men även blandskog förekommer.

JORDBRUKET

Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer. Totalt rör det sig om 1 400 hektar åkermark som arrendatorerna brukar.

JAKT

På Stora Ek kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd.