Kontakt

Skicka mail till oss

Kontaktuppgifter

Adress:

Stora Ek
Stora Ek
542 93 Mariestad

Torbjörn Nordberg

Gårdsförman

Kontaktpersoner

Torbjörn Nordberg

Gårdsförman

0700-90 94 33
torbjorn.nordberg@storaek.se

Arvid Posse

Driftsledare

0738-21 06 97
arvid.posse@julamiljo.com

Tommy Ek

Vadsbo Skog AB

0706-98 02 29
tommy.ek@telia.com

Jonas Johansson

Jaktledare

0705-92 74 66

Karta