Jordbruk

Driften av Stora Ek

Jordbruket på Stora Ek med tillhörande gårdar sköts av Jula Miljö & Energi, ett koncernbolag i Jula Holding. Driftsledare för jordbruket är Arvid Posse.

Totalt rör det sig om cirka 1 400 hektar åkermark som brukas av arrendatorn.

Spannmålslagring

På gården finns lagringskapacitet för spannmål.

Invallning

Cirka 200 hektar åkermark avgränsas av en stor vall som byggdes i mitten av 1900-talet.

Vallen är stor och klarar det mesta men vid extrema flöden räcker inte ens detta. I samband med extremt snörika vintrar kan det hända att vårfloden går över, men detta sker inte tätare än med 100-årsintervaller.

Utanför invallningen på ena sidan finns fågelsjön, Eka-sjön. Vallen utgör en sida av sjön.

Invallning mot ån Tidan

En del av Stora Eks Egendom präglas av kanaler och invallningar

Ån Tidan löper igenom Stora Eks egendom och sätter sin prägel på landskap och mark

Kontaktpersoner

Patrik Gunnarsson

Driftsledare

070 9770306
patrik.gunnarsson@julamiljo.com

Upptäck Stora Ek

HISTORIA

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Anläggningen färdigställs under 1700-talet.

SKOG

Stora Ek har ett stort skogsbestånd med mestadels granskog, men även blandskog förekommer.

JORDBRUKET

Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer. Totalt rör det sig om 1 400 hektar åkermark som arrendatorerna brukar.

JAKT

På Stora Ek kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd.