Återvändarbesök på Stora Ek

Péter Révay med fru Suzanne Révay. Återvändarbesök på Stora Ek den 10 november 2017.

Péter Révay med fru Suzanne Révay. Återvändarbesök på Stora Ek den 10 november 2017.

Den 10 november besökte Péter och Suzanne Révay Stora Ek.

Péter tillhör en gammal ungersk adelssläkt och efter revolutionen 1956 kom han till Stora Ek som flykting.

– Vi, min mor bror Ferenc, syster Zsuzsanna och jag kom till Stora EK den 18 december 1956. Vi hade precis flytt från Ungern efter att ryssarnas slagit ner revolutionen den 22 oktober 1956, berättar Péter.

Att Péter kom just till Stora Ek var inte någon slump.
Éna Lilliestierna var min moders yngsta syster som gifte sig med Anders Lilliestierna (tidigare
ägare till Stora Ek) 1945.
– Min mor och Éna, födda greve Széchennyi, härstammar från en av de mest kända adelssläkterna i Ungern. Anfadern Ferenc och sonen Stephan Széchenyi var det moderna Ungerns skapare. Stephan kallades redan under sin livstid för den ”Största Ungraren” och han titulerades även så, säger Péter.

Grevar och vicekungar

Péter Révay är professor och filosofie doktor i informationsteknologi och företagsekonomi. Suzanne Révay, född Holmstrand, är legitimerad sjukgymnast. Péter Révay tillhör som sagt en gammal ungersk adelssläkt med anor cirka 1000 år tillbaka i tiden. Bland annat finns det i släkttavlan både grevar och vicekungar i Slovakien på 1500-talet.
Med på Stora Ek-besöket fanns, Péters kollega och vän, Ingemar Larsson, fil lic, fd förvaltningschef vid Stockholms Universitet, samt dennes fru Viveka Larsson, legitimerad sjukgymnast.

Ansiktslyft pågår

Artikel i Mariestads Tidning den 1 december 2017.

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2