Skogsdag på Stora Ek

Vår skogliga samarbetspart Vadsbo Skog AB, arrangerade tillsammans med Handelsbanken och LRF Konsult en skogsdag på Stora ek. Efter en beskrivning av gården och dess historia gjordes besök intressanta skogsbestånd för att beskriva åtgärder såsom dikesrensning, gallring, konfliktbestånd och nytt produktsortiment.

Under dagen Informerade LRF Konsult om skogsägarens möjligheter att planera sitt ekonomiska resultat och Handelsbanken informerade om finansieringsfrågor och löpande banktjänster för skogsägare.

Gerhard Lilliestjerna Tidigare ägare av Stora Eks Egendom berättade utvalda delar ur Stora Eks historia från 1400 tal till nutid.

Som lunch serverades helstekt gris vid jaktstugan.

Dagen bjöd på många skratt och erfarenhetsutbyte mellan de inbjudna skogsägarna.