Författarbesök på Stora Ek

Framsida1Torsdagen den 7 april 2016 besöktes Stora Ek av författaren Sven-Ivar Jansson. Han överlämnade sin nyskrivna bok till Karl-Johan Blank och Anette Lundqvist. Med på besöket var även Gerhard och Eva Lilliestierna.

Boken som överlämnades heter ”Stora Ek – En berättelse om folket” och handlar om Stora Eks historia samt berättelser om folket på gården och hur det var att leva i det gamla agrara samhället. Några rader ägnas även olika folkrörelser i socknen.

20160407 Bild Sven-Ingvar Jansson med bok2

Överlämnande. Sven-Ivar Jansson överlämnar sin nyskrivna bok till Karl-Johan Blank och Anette Lundqvist. På bilden ses även Gerhard och Eva Lilliestierna.

Sven-Ivar har en tydlig anknytning till Stora Ek eftersom hans föräldrar tidigare arrenderade gården Ludvigsberg av familjen Lilliestierna. De brukade totalt cirka 25 hektar mark.

Källmaterialet  i boken är till stor del hämtad från gårdsarkivet på Stora Ek. I boken blandas bland annat urkunder som fideikommisstestamentet med julkort från 1970-talet. Godsägare från Petter Scheffer till Anders Lilliestierna finns också med. Arkivmaterialet belyser de olika godsägarnas liv. Torpare och andra som verkade på Stora Ek är det lite svårare att hitta i arkivmaterialet, här utgör husförhörslängderna en källa.

Ambitionen med boken har varit att försöka belysa godsets utveckling som en betydande ekonomisk faktor med samspel mellan kapital och arbete.