Diplom för god bebyggelsemiljö till Stora Ek

20180606 Diplom

Det är givetvis en ära att få en sån här utmärkelse. Att ta över en gård som Stora Ek, som sträcker sig från Lugnåsberget till Tidavad, är givetvis en stor utmaning och ett stort ansvar, säger Karl-Johan Blank, ägare till Stora Ek.

Det finns väldigt många fastigheter som man vill ha ordning på, inte minst slottet på Stora Ek.

Det får ta tid

När det gäller den här typen av personliga projekt går det dock inte att ha bråttom, det får ta sin tid. Vi går sakta fram, men gör ändå hela tiden mycket saker som kanske inte syns så mycket. Det är ett långsiktigt projekt, exempelvis i slottsparken som nu till stora delar planteras om. Det är, som sagt, ett stort och komplext projekt som man kanske inte ser hela resultatet av förrän om många år.

Ett annat stort ansvar är själva mangårdsbyggnaden på Stora Ek. Det handlar bland annat om renovering av fönster, rum, värmesystem, kök, toaletter, m.m. och inte minst den ena flygeln. Det är K-märkta byggnader, och vi har en bra dialog med länsstyrelsen och museet för att kunna göra renoveringar på rätt sätt, på gammalt vis.

Inspirerande

Även om det är ett omfattande arbete, är det samtidigt spännande och inspirerande. I takt med att miljön nu börja komma mer och mer iordning i, och omkring, huset så tillbringar också familjen mer och mer tid på Stora Ek.

Utöver det som nu görs på själva godset, utförs även andra stora insatser. Den nya maskinhallen börjar exempelvis att byggas nästa vår. Insatser görs även på godsets alla vägar (det är ett omfattande vägnätverk), i de stora skogarna och även i alla ekonomibyggnader som bland annat finns ute i skogen.

Det är som sagt stora insatser, men jag tycker att det är kul och det finns tillfredställelse i att ha ordning även på detta.

Liv på gården

Stora Ek är en speciell gård med många invallningar, pumpstationer, dikningar m.m. som ställer stora krav på driften. Vi har driftiga arrendatorer med medarbetare som ser till att åkrarna sköts på ett mycket fint sätt. Vi har även mycket engagerade och inspirerade medarbetare på gården som brinner för Stora Ek.

Vi har lyckats väl med utvecklingen av fastigheterna. I princip alla hus på ägorna är uthyrda. Det är mycket liv och rörelse på gården, det är naturligtvis inte som förr i tiden, men det är ändå en levande plats, vilket är väldigt kul att vara del i.

Det är en stor tillfredsställelse och en bra personlig känsla i att driva den här typen av projekt. Att få den här typen av pris visar att vi gör rätt saker, och det känns mycket bra.

Det ger inspiration att fortsätta arbeta för ett blomstrande Stora Ek.

Karl-Johan Blank
Ägare till Stora Ek

Trevligt Nationaldagsfirande på Stora Ek

Den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt på Stora Eks borggård.

Många passade på att besöka godset i det fina vädret.

Bland annat bjöds det på underhållning av Nukören under ledning av Agneta Ström.

Bandet ”Simon Swahnström och Lürsta Sockens Husarer” spelade. Bandet består av, förutom Simon, även Jakob Fryké, Erik Gustafsson, Filip Hernant och Christopher Östling. De framförde även en ny låt som heter ”Norrtullsgatan 13”.

Tibro Hantverksakademi på besök

Stora Ek har haft besök av elever från Förgyllning och Dekormåleri på Tibro Hantverksakademi. Det pågår omfattande restaureringsarbeten som var av intresse för eleverna.

Stora Ek har haft besök av elever från Förgyllning och Dekormåleri på Tibro Hantverksakademi.
Det pågår omfattande restaureringsarbeten som var av intresse för eleverna.

Ansiktslyft pågår

Artikel i Mariestads Tidning den 1 december 2017.

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2

Rävjakt på Stora Ek

Den 17-19 februari genomfördes en större Rävjakt på Stora Eks egendom. Rävjakten genomfördes i samverkan med kringliggande jaktlag.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Bok om Stora Ek överlämnades

20160418 Eks sateri4

I oktober 2015 besökte Ulf Larsson Stora Ek. Han lämnade över en nyutgiven bok om Stora Ek.

Boken som överlämnades heter ”Eks säteri – Stora Ek, Ett gods som präglat bygden och har kungliga anor” och är skriven av Ulfs far Erik Larsson som även var arrendator på Stor Ek tidigare. Erik Larsson gick bort 2013 men Ulf har färdigställt boken.

Författarbesök. Fr.v. Ulf Larsson, Torbjörn Nordberg, gårdsförman, och Karl-Johan Blank, ägare.

Författarbesök. Fr.v. Ulf Larsson, Torbjörn Nordberg, gårdsförman, och Karl-Johan Blank, ägare.

Boken handlar om godsets historia och hur egendomen präglat bygden.

Stora Ek har en lång historia. Från 1400-talet och fram till nutid går det att med hjälp av arkivmaterial följa gårdens utveckling. Ägarna har, med ett par undantag, utgjorts av medlemmar i adelsståndet som i regel haft gården utarrenderad till icke adliga personer. Bland innehavarna av egendomen märks två svenska kungar, som under 1500 och 1800-talen givit kunglig glans åt godset.

De äldsta skriftliga dokumenten, där gården är omnämnd, är från slutet av 1400-talet. I tur och ordning nämns då Erik Tyrgilsson, Johan Pädersson och Bengt Laurensson som ägare av gården. Därefter har den en tid innehafts av släkten Krabbe.

Många representanter för adeln har varit innehavare av godset fram till sekelskiftet 1800 då den första icke adlige ägaren, Nils Johan Ekerman, förvärvade egendomen. Från år 1827 har sedan släkten Lilliestierna varit ägare av Stora Ek. De ägde det med fideikomissrätt fram till att fideikomissinstitutionen avvecklades år 1963. Den siste innehavaren, Anders Lilliestierna, avled år 1989 och därefter har vanlig arvsföljd varit rådande.

Boken är en sammanställning av artiklar som varit införda i Ullervad-Leksbergs Hembygdsförenings medlemsblad under åren 1997-2004. Boken är tryckt av VadsboTryck 2014.