Inlägg av Magnus L

Veterantraktorutflykt

Söndagen den 14 maj 2017 var Stora Ek ett av utflykts målen för den vårliga traktorutflykten. Start och mål skedde vid Logården i Odensåker. Kl 13.30 på söndagen anlände kortegen till Stora Ek. Det har blivit en tradition och snart är det dags för 10-årsjubileum. Cirka 40 ekipage deltog i årets kortege.

Nationaldagsfirande på Stora Ek

Nationaldagsfirandet på Stora Ek blev en fin upplevelse i det underbara försommarvädret. Många hade valt att närvara. Kören framförde traditionella visor och sånger, i år förstärkta av Roudi Rashid på citar och Kristine Svensson sång och fiol. Årets hemliga talare var Gerhard Lilliestierna som talade om sina minnen från Stora Ek. Jan Wan ledde oss genom programmet med van hand och glimten i ögat. Fredrik Blank representerade Stora […]

Författarbesök på Stora Ek

Torsdagen den 7 april 2016 besöktes Stora Ek av författaren Sven-Ivar Jansson. Han överlämnade sin nyskrivna bok till Karl-Johan Blank och Anette Lundqvist. Med på besöket var även Gerhard och Eva Lilliestierna. Boken som överlämnades heter ”Stora Ek – En berättelse om folket” och handlar om Stora Eks historia samt berättelser om folket på gården […]

Sädgäss vid Stora Ek

Tidig höst och tidig vår kommer stora skaror gäss till åkerlandskapet kring Stora Ek. Sädgäss, grågäss och kanadagäss blandas i tusenhövdade flockar tillsammans med mindre vanliga arter som spetsbergsgäss, vitkindade gäss, bläsgäss och enstaka exemplar av den akut utrotningshotade fjällgåsen. Gässen sover på natten på Östen och Ymsen, ofta tar de också en tupplur på […]

Nonnens vänner på besök

Den 26 maj 2015 besökte Nonnens vänner Stora Ek. Gerhard Lilliestjerna berättade om Slottets historia. Arrendatorer på Stora Ek Emil Olsson och Henrik Jönsson berättade om dagens drift av jordbruket samt svarade på frågor från den mycket intresserade skaran åhörare. Totalt kom cirka 200 personer till sammankomsten. Sällskapet Nonnens Vänner är en ideell förening i […]

Skogsdag på Stora Ek

Vår skogliga samarbetspart Vadsbo Skog AB, arrangerade tillsammans med Handelsbanken och LRF Konsult en skogsdag på Stora ek. Efter en beskrivning av gården och dess historia gjordes besök intressanta skogsbestånd för att beskriva åtgärder såsom dikesrensning, gallring, konfliktbestånd och nytt produktsortiment. Under dagen Informerade LRF Konsult om skogsägarens möjligheter att planera sitt ekonomiska resultat och […]

Älgjakt 2015

Älgjakt på Stora Ek 2015. En av tjurarna som fälldes var en udda tolv taggare.

Bok om Stora Ek överlämnades

I oktober 2015 besökte Ulf Larsson Stora Ek. Han lämnade över en nyutgiven bok om Stora Ek. Boken som överlämnades heter ”Eks säteri – Stora Ek, Ett gods som präglat bygden och har kungliga anor” och är skriven av Ulfs far Erik Larsson som även var arrendator på Stor Ek tidigare. Erik Larsson gick bort […]