Nonnens vänner på besök

Greve Gerhard Lilliestjerna håller föredrag.

Gerhard Lilliestjerna håller föredrag.

Den 26 maj 2015 besökte Nonnens vänner Stora Ek.

Gerhard Lilliestjerna berättade om Slottets historia.

Arrendatorer på Stora Ek Emil Olsson och Henrik Jönsson berättade om dagens drift av jordbruket samt svarade på frågor från den mycket intresserade skaran åhörare.

Totalt kom cirka 200 personer till sammankomsten.

Sällskapet Nonnens Vänner är en ideell förening i Edward Nonnens anda, med syfte att främja utvecklingen av det svenska jordbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels uppmärksamma enskilda insatser i Nonnen anda. Nonnens vänner vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlingsområdet.

Mer om Nonnens Vänner och Edward Nonnen finns att läsa på sällskapets hemsida (länk).

Nonnens vänner besökte Stora Ek.

Nonnens vänner besökte Stora Ek.