Sadgas2

Rörelser av S17 under vistelsen kring Stora Ek under oktober 2015.

Rörelser av S17 under vistelsen kring Stora Ek under oktober 2015.