Skogsdag på Stora Ek

Vår skogliga samarbetspart Vadsbo Skog AB, arrangerade tillsammans med Handelsbanken och LRF Konsult en skogsdag på Stora ek. Efter en beskrivning av gården och dess historia gjordes besök intressanta skogsbestånd för att beskriva åtgärder såsom dikesrensning, gallring, konfliktbestånd och nytt produktsortiment.

Under dagen Informerade LRF Konsult om skogsägarens möjligheter att planera sitt ekonomiska resultat och Handelsbanken informerade om finansieringsfrågor och löpande banktjänster för skogsägare.

Gerhard Lilliestjerna Tidigare ägare av Stora Eks Egendom berättade utvalda delar ur Stora Eks historia från 1400 tal till nutid.

Som lunch serverades helstekt gris vid jaktstugan.

Dagen bjöd på många skratt och erfarenhetsutbyte mellan de inbjudna skogsägarna.

Älgjakt 2015

Älgjakt på Stora Ek 2015. En av tjurarna som fälldes var en udda tolv taggare.

IMG_3426

Bok om Stora Ek överlämnades

20160418 Eks sateri4

I oktober 2015 besökte Ulf Larsson Stora Ek. Han lämnade över en nyutgiven bok om Stora Ek.

Boken som överlämnades heter ”Eks säteri – Stora Ek, Ett gods som präglat bygden och har kungliga anor” och är skriven av Ulfs far Erik Larsson som även var arrendator på Stor Ek tidigare. Erik Larsson gick bort 2013 men Ulf har färdigställt boken.

Författarbesök. Fr.v. Ulf Larsson, Torbjörn Nordberg, gårdsförman, och Karl-Johan Blank, ägare.

Författarbesök. Fr.v. Ulf Larsson, Torbjörn Nordberg, gårdsförman, och Karl-Johan Blank, ägare.

Boken handlar om godsets historia och hur egendomen präglat bygden.

Stora Ek har en lång historia. Från 1400-talet och fram till nutid går det att med hjälp av arkivmaterial följa gårdens utveckling. Ägarna har, med ett par undantag, utgjorts av medlemmar i adelsståndet som i regel haft gården utarrenderad till icke adliga personer. Bland innehavarna av egendomen märks två svenska kungar, som under 1500 och 1800-talen givit kunglig glans åt godset.

De äldsta skriftliga dokumenten, där gården är omnämnd, är från slutet av 1400-talet. I tur och ordning nämns då Erik Tyrgilsson, Johan Pädersson och Bengt Laurensson som ägare av gården. Därefter har den en tid innehafts av släkten Krabbe.

Många representanter för adeln har varit innehavare av godset fram till sekelskiftet 1800 då den första icke adlige ägaren, Nils Johan Ekerman, förvärvade egendomen. Från år 1827 har sedan släkten Lilliestierna varit ägare av Stora Ek. De ägde det med fideikomissrätt fram till att fideikomissinstitutionen avvecklades år 1963. Den siste innehavaren, Anders Lilliestierna, avled år 1989 och därefter har vanlig arvsföljd varit rådande.

Boken är en sammanställning av artiklar som varit införda i Ullervad-Leksbergs Hembygdsförenings medlemsblad under åren 1997-2004. Boken är tryckt av VadsboTryck 2014.

Nationaldagsfirande 2015

Den årliga traditionen på Stora Ek fortsätter. Nationaldagsfirande 2015

Traditionsrik rävjakt

Räv

Varje år i början av mars ordnas den traditionella rävjakten på Stora Ek.
Då samlas alla jaktlag i de kringliggande socknarna och jagar tillsamman. Det är en traditionell drevjakt som ordnas och i regel driver jaktlagen in mot Stora Ek.
Cirka 40 jägare brukar vara med på denna jakt.