Ansiktslyft pågår

Artikel i Mariestads Tidning den 1 december 2017.

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 1

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2

Mariestads Tidning artikel Ansiktslyft pågår 2

Besök från Göteborgs universitet

Besök GU

Besök GU

Den 27 november 2017 besöktes Stora Ek av elever och lärare från Göteborgs universitet.

Eleverna studerar vård och skötsel av byggnadsminnen. Studierna sker i samarbeta med Dacapo i Mariestad.

Veteranplöjning på Stora Ek

Den 20 augusti 2017 var det åter dags för veteranplöjning på Stora Ek. Redan förra året lockade eventet många besökare, men än fler slöt upp i år.

Det är föreningen Raska Drängar som ordnar aktiviteten. Detta var som sagt andra året som Stora Ek och arrendatorn Skaraborgs Drift tillhandahöll mark för arrangemanget. Antalet traktorer som deltog hade nära nog fördubblats mot föregående år (totalt 38 plöjande traktorer och publiktillströmningen var god. Cirka 300 entusiaster kom för att titta på de gamla traktorerna, detta trots att vädret inte helt visade sig från sin bästa sida.

Pensionärsförening besökte Stora Ek

Pensionärsförening besökte Stora EkVärsås Varola pensionärsförening besökte Stora Ek den 30 augusti 2017.

Gruppens samlades på borggården och hälsades är välkomna av gårdsförman Torbjörn Nordberg. Gerhard Lilliestjerna, en av de tidigare ägare till Stora Ek, berättade om slottets historia från Gustav Wasas tid fram till nu.

Därefter följde en rundvandring i slottsparken och i kyrkan.

Totalt besöktes Stora Ek av 60 Värsås- och Varolabor.

Nationaldagsfirande 6 juni 2017

Årets Nationaldagsfirandet på Stora Ek genomfördes traditionsenligt i solskenet på Stora Eks Borggård.

De cirka 400 åskådarna fick njuta av skönsång från Nu-kören under ledning av Agneta Ström och musik av Equmeniakyrkans brassorkester.

Årets hemliga talare visade sig vara Katarina Lagergren som tidigare tillsammans med maken ägt och brukat Boterstena gård som familjejordbruk. Talet belyste bland annat Sveriges långa historia och att det endast är några år kvar till 500 års jubileum av Nationaldagsfirandet och avslutades med ett fyrfaldigt leve för Sverige.

Församlingspräst Ellinor Carlberg Mehrén guidade firandet som konferencier.

Efter firandet tog många tillfället i akt och avnjöt medhavd picknick i Slottsparken.

Familjen Blank som äger Stora Ek deltog i firandet och tackades med blommor för att Borggården på Stora Ek får användas till firandet.

Vi ses på Stora Ek 6 juni 2018

Veterantraktorutflykt

Söndagen den 14 maj 2017 var Stora Ek ett av utflykts målen för den vårliga traktorutflykten. Start och mål skedde vid Logården i Odensåker.

Kl 13.30 på söndagen anlände kortegen till Stora Ek.

Det har blivit en tradition och snart är det dags för 10-årsjubileum.

Cirka 40 ekipage deltog i årets kortege.

Rävjakt på Stora Ek

Den 17-19 februari genomfördes en större Rävjakt på Stora Eks egendom. Rävjakten genomfördes i samverkan med kringliggande jaktlag.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Rävjakt på Stora Ek, 17-19 februari 2017.

Veteranplöjning 2016

Bilder från Veteranplöjning på Stora Ek den 14 augusti 2016. Arrangör var Maskinföreningen Raska drängar.

Nationaldagsfirande på Stora Ek

Nationaldagsfirande.

Nationaldagsfirande.

Nationaldagsfirare.

Nationaldagsfirare.

Nationaldagsfirandet på Stora Ek blev en fin upplevelse i det underbara försommarvädret. Många hade valt att närvara.

Kören framförde traditionella visor och sånger, i år förstärkta av Roudi Rashid på citar och Kristine Svensson sång och fiol.

Årets hemliga talare var Gerhard Lilliestierna som talade om sina minnen från Stora Ek. Jan Wan ledde oss genom programmet med van hand och glimten i ögat.

Fredrik Blank representerade Stora Ek och hälsade alla välkomna tillbaka nästa år (Film: Fredrik Blank tar emot blommor)

 

Hemlig talare.

Hemlig talare.

Författarbesök på Stora Ek

Framsida1Torsdagen den 7 april 2016 besöktes Stora Ek av författaren Sven-Ivar Jansson. Han överlämnade sin nyskrivna bok till Karl-Johan Blank och Anette Lundqvist. Med på besöket var även Gerhard och Eva Lilliestierna.

Boken som överlämnades heter ”Stora Ek – En berättelse om folket” och handlar om Stora Eks historia samt berättelser om folket på gården och hur det var att leva i det gamla agrara samhället. Några rader ägnas även olika folkrörelser i socknen.

20160407 Bild Sven-Ingvar Jansson med bok2

Överlämnande. Sven-Ivar Jansson överlämnar sin nyskrivna bok till Karl-Johan Blank och Anette Lundqvist. På bilden ses även Gerhard och Eva Lilliestierna.

Sven-Ivar har en tydlig anknytning till Stora Ek eftersom hans föräldrar tidigare arrenderade gården Ludvigsberg av familjen Lilliestierna. De brukade totalt cirka 25 hektar mark.

Källmaterialet  i boken är till stor del hämtad från gårdsarkivet på Stora Ek. I boken blandas bland annat urkunder som fideikommisstestamentet med julkort från 1970-talet. Godsägare från Petter Scheffer till Anders Lilliestierna finns också med. Arkivmaterialet belyser de olika godsägarnas liv. Torpare och andra som verkade på Stora Ek är det lite svårare att hitta i arkivmaterialet, här utgör husförhörslängderna en källa.

Ambitionen med boken har varit att försöka belysa godsets utveckling som en betydande ekonomisk faktor med samspel mellan kapital och arbete.